Ansiktsløftet

03.5.11

Synet er det første som utbedres når aldrende norske Orion-fly skal oppdateres.

NY SENSOR: Oberstløytnant Odd Arne Andreassen (t.v.) og sensortekniker og kaptein Halgeir Årsandøy med det nye kameraet i Orion-nesen. Foto: TORBJØRN LØVLAND
NY SENSOR: Oberstløytnant Odd Arne Andreassen (t.v.) og sensortekniker og kaptein Halgeir Årsandøy med det nye kameraet i Orion-nesen. Foto: TORBJØRN LØVLAND

 

De to eldste norske Orion-flyene er P-3 N, som er fra slutten av 60-tallet og innrettet for overflateovervåking. Fire fly av modellen P-3 C ble levert sist på 80-tallet og er utstyrt også for antiubåttjeneste. Ett av disse flyene vil bli sendt til Adenbukta til høsten, trolig blir det et av P-3 N flyene som nå oppdateres. Den første av disse to – «Viking» – har allerede gått gjennom første fase av ­foryngelsesprosessen.

– Dette flyet har fått nytt kamera i snuten, noe som betyr bedre overflatekapasitet. Og det er montert en kraftig datalink som gjør at flyet i tilnærmet sann tid – og kryptert – kan overføre ­levende bilder til bakken i høy oppløsning. Tidligere hadde vi bare et termisk kamera, nå er det mulighet både for infrarøde og elektrooptiske opptak, ­forklarer oberstløytnant Odd Arne Andreassen.

Han er avdelingssjef for flermotorsfly i Flo luftkapasiteter. De siste dagene

har det nye sensorutstyret blitt testet ­

av 333-skvadronen, og i løpet av mai skal «Viking» være operativ. Men hvert Orion-fly må flere runder til Canada og USA for å oppgraderes, samtidig som tungt vedlikehold på selve flymaskinen utføres.

– Oppgraderingen er oppdelt i flere prosjekter. I tillegg til kamera og datalink snakker vi om vingeskift, radar og en antiubåtbit, legger Andreassen til.

 

15 000 nye timer. Sist på 90-tallet gjennomgikk Orion en betydelig oppgradering, med ny radar og noen nye systemer. Men nå er flyene i gang med en total fornyelse som innbærer at det meste av systemer bak pilotenes rygg blir skiftet ut. Bare skroget, motorene og den delvis digitale cockpiten forblir som før. Stort sett to-tre fly vil befinne seg på verksteder på den andre siden av Atlanterhavet de nærmeste årene. De to eldste flyene vil på ettersommeren være tilbake på Andøya med nye vinger. Det er Lockheed som har bygd flyene, men det er canadiske IMP Aerospace som monterer vingene.

– Alle fly vil ikke gjøre oppdateringene i samme rekkefølge, men meningen er at i 2017 skal fornyelsesprogrammet være gjennomført. Og selv om ett av flyene nå står loggført med 20 000 flytimer, skal vi kunne operere Orion i alle fall til 2030. De nye vingene – som med hale alene koster over 800 millioner kroner – garanterer

15 000 nye timer, forteller Andreassen.

 

Operativ. Hvor mange milliarder kroner oppdateringen totalt beløper seg til, vil

han nødig si noe om. Det kan også komme noen tillegg underveis.

– Det hadde kanskje vært enklere å ta all oppdateringen i Nord-Amerika på én gang, men skvadronen må også holdes operativ. Til høsten skal ett av flyene sendes til Adenbukta, samtidig som vi fortsetter overvåkingen i Barentshavet, sier Andreassen.

Det nye sensorutstyret vil gjøre overvåkingen av store havområder mer effektiv. Superkameraet med betegnelsen MX-20 gjør at pilotene ikke nødvendigvis trenger å gå ned i 200 fots høyde for å inspisere fiskebåter, og man kan sammenligne bildet med AIS-data for automatisk skipsposisjonering.

– Vi vil jo i stor grad gjøre samme jobb som før, men med bedre utstyr og med noen tilleggsoppgaver. Det blir lettere å løse oppdrag, men samtidig mer informasjon å forholde seg til. Vi har fått opplæring av den amerikanske marinen, i neste omgang får vi jobben med å lære opp våre kollegaer, sier kaptein Endre Dahler.

Han er «tacco» – taktisk koordinator – på Orion. Den amerikanske marinen er involvert fordi amerikanerne har gjort omtrent det samme med sine Orion-maskiner. Sjefen på 333-skvadronen – oberstløytnant Håvard Berg-Olsen – tror ikke Orion vil endre operasjonsmønsteret med det nye utstyret:

– For pilotene blir det meste som før. Men vi får ny intercom og ny autopilot, og det blir godt å få kamera med link. Vi fikk ikke lenger reservedeler til det gamle infrarøde kameraet, så det har ikke vært i drift på mange år.

 

TORBJØRN LØVLAND tl@fofo.no

 

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering