Enkle tiltak redder trasé

23.9.08

Forsvaret trenger ikke alltid bruke store beløp på å reparere naturskader.

 

FØR: Avrenning fra kjørespor kan ødelegge omgivelsene, påpeker biolog Christian Uhlig, her sammen med miljøoffiser Anders Hamnes. Foto: TORBJØRN LØVLAND.
FØR: Avrenning fra kjørespor kan ødelegge omgivelsene, påpeker biolog Christian Uhlig, her sammen med miljøoffiser Anders Hamnes. Foto: TORBJØRN LØVLAND.


40 års bruk av beltevogn har satt sine spor i blindgjengerfeltet i Mauken i Troms. Forholdene ble til slutt så ille at det ble satt i gang et prosjekt for å utbedre de drøyt fire kilometerne med kjøretrasé. I sommer ble vannet drenert vekk og løypa planert, uten tilførsel av eksterne masser. Nå skal traseen gro til på naturlig vis.
– Nå avventer vi vårflommen for å se hvordan det blir. Vi regner med å legge Geonett (plastnett) for å styrke bærelaget i de våteste partiene, for det må fortsatt kunne kjøres med sekshjuling inn i området. Men kjøretraseen trenger vi ikke utsette for belastningen fra en beltevogn, sier prosjektlederen – kaptein Anders Hamnes.

Viser aktsomhet. Som miljøoffiser er han opptatt av at de som kjører i terrenget, skal vurdere hvor slitesterkt det er. Forsvaret har ansvaret for å ta vare på området de forvalter og begynner å få grundig erfaring både med forebygging og reparering av vegetasjon.
– Det viktigste er å vise aktsomhet og stanse erosjon. Og mye kan oppnås ved enkle tiltak. I Mauken har vi så langt brukt noen titusener, men det blir noe mer når vi også legger Geonett. Deretter vil traseen kunne brukes – på en skånsom måte, sier miljøoffiser Hamnes.

ETTER: Med planering vil myra gro til, og plastnett kan legges for å ferdes med sekshjulinger. Foto: YNGVE SLETTEN
ETTER: Med planering vil myra gro til, og plastnett kan legges for å ferdes med sekshjulinger. Foto: YNGVE SLETTEN


Vassdrag. Sporene i Mauken følges også av sivile fagetater. Biolog Christian Uhlig ved Bioforsk Nord i Tromsø sier det er viktig å tenke på hva stygge kjørespor har å si for nærliggende områder.
– Veien er på en måte tapt for naturen og trenger ikke ødelegge økosystemet. Men det blir kritisk hvis den får påvirke omgivelsene, som for eksempel vassdrag, negativt. Et fiskevann i nærheten kan for eksempel bli ødelagt hvis nedbør drar med seg organisk materiale, slik at finstoffer gir mindre lys og tilgroing i vannet, sier Uhlig.
I tilfellet Mauken har miljøoffiser Hamnes observert slam og humus i et av vannene langs kjøreløypa.

TORBJØRN LØVLAND tl@fofo.no

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering