Helseprofil skal gi bedre soldater

26.9.11

Krigsskolen tester alle sine kadetter på en kroppsanalysemaskin. Snart blir den samme metoden brukt på soldater i Afghanistan.

Helseprofil: Hver eneste kadett på Krigsskolen blir testet av en kroppsanalysemaskin. I løpet av to minutter måles muskelmasse, fettprosent, væskebalanse og mineraler. Resultatene brukes for å finne stridsrasjoner som kan minimere muskelreduksjonen under øvelser.
Helseprofil: Hver eneste kadett på Krigsskolen blir testet av en kroppsanalysemaskin. I løpet av to minutter måles muskelmasse, fettprosent, væskebalanse og mineraler. Resultatene brukes for å finne stridsrasjoner som kan minimere muskelreduksjonen under øvelser.

– Nå sendes det strøm gjennom deg, sier idrettsinstruktør Martin Nissen Ekeberg.
En svak prikkende følelse brer seg fra fingertuppene. Bølger av elektroner strømmer gjennom kroppen. I noen minutter står jeg helt stille på to kalde metallplater med armene hengende ned langs siden. Bortsett fra bokseren er jeg helt naken. På den lille skjermen tilknyttet apparatet, dukker resultatene opp i form av tall og søyler. Et øyeblikk senere begynner en skriver i naborommet å jobbe. Ut kommer en komplett helseprofil oppsummert på et lite A4-ark.

Kroppsanalyse. – Prinsippet for målingen er enkelt. Menneskekroppen består i hovedsak av vann, proteiner og fett. Ulike typer vev leder strøm med ulik hastighet. På denne måten registreres kroppssammensetningen på en presis måte og maskinen gir et øyeblikksbilde av din helsetilstand, forklarer major Bjørnar Dullum.
Krigsskolen har gjennomført kroppsanalyse på alle nye kadetter siden april 2010. Målet er å finne ut hvordan kroppen reagerer ved fysisk anstrengende øvelser.
– Vi hadde målinger både før og etter det ti dager lange stridskurset. I løpet av denne perioden, med høy aktivitet, lite mat og minimalt med søvn mistet enkelte av kadettene opp mot ti kilo. Målet er å gjøre muskelreduksjonen så liten som mulig. For å klare det bruker vi resultatene fra kroppsscanneren, sier Dullum som er fagansvarlig fysisk fostring i Hæren.
Dette har ført til en forbedring av maten som deles ut under kurset.
– I år har vi sett at muskelmassen har holdt seg mer stabil enn tidligere. På denne måten blir maskinen et verktøy for å finne ut hvordan soldatene kan fungere best i felt, forklarer han.

Afghanistan. – Vi har fått indikasjoner på at soldater ute i internasjonale operasjoner går ned i vekt. Vi kjøper derfor inn en analysemaskin for å få fakta på bordet. Er det muskelmassen som minker eller går fettprosenten nedover? Tap av muskelmasse kan påvirke soldatenes yteevne, sier orlogskaptein Pål Harald Stenberg i Forsvarets logistikkorganisasjon.
Han er utdannet ernæringsfysiolog.
– Med slike maskiner har man mulighet til å fly ned til Afghanistan og ta målinger av enkelte grupper soldater som er spesielt utsatt for vektreduksjon. Hele kontingenter kan også testes før de reiser fra Norge og umiddelbart etter hjemkomst. Undersøkelsen tar bare noen minutter så man rekker over et stort antall soldater på noen timer. Dersom det stemmer at de mister mye vekt, må ulike tiltak iverksettes. Målet blir å finne ut hva som fører til vekttapet, og hva dette består av. Er det at soldatene spiser for lite eller dreier det seg om sammensetningen av maten som tilbys på basen eller i stridsrasjonene, sier Stenberg.
Maskinen har også flere bruksområder. Blant annet kan den være et verdifullt treningsverktøy.
– En slik maskin kan bidra til å skape engasjement og interesse rundt det å ta vare på egen helse. Det er supert for motivasjonen å kunne se hvordan kroppen reagerer på trening og riktig kosthold, sier han.

Populært. På Krigsskolen har analysemaskinen så langt vært svært populær.
– Det er folk inn og ut hele tiden. Vi bruker den aktivt i undervisningen for å gi kadettene en forståelse av hvordan kroppen fungerer, sier Dullum.
Foran oss ligger arket med resultatene. I løpet av to korte minutter måler apparatet alt fra kroppens fettprosent og antall kilo muskelmasse til innhold av proteiner og mineraler. Til slutt får man en total helsescore samt idealvekt. Han understreker likevel at det er viktig med veiledning for å forstå hva tallene fra maskinen innebærer.
– Dette gir et mye mer riktig bilde på helsetilstanden enn utregning av kroppsindeks (BMI). BMI-beregninger kan resultere i at muskuløse og godt trente personer kan fremstå som overvektige fordi BMI ikke skiller mellom muskler og fett. Ved en kroppsanalyse får man derimot fram nøyaktig hvor mye som er fett og muskler, samt fordelingen av dette i kroppen, sier instruktør Martin Ekeberg.
Major Dullum tror likevel ikke maskinen kan føre til overdrevet kroppsfokus som igjen kan lede til spiseforstyrrelser.
– Vi har selvsagt et ansvar når det gjelder dette. Samtidig er det viktig å understreke at dette ikke er en prestasjonsmåling. Den fysiske kapasiteten vil alltid være det viktigste for en soldat. Kroppsanalyse er bare et verktøy på veien, konstaterer han.

SVEIN ARSTAD sa@fofo.no
Foto: ARNE FLAATEN

 

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering