Krisepakka

23.2.10

Med utstyret i denne bagen kan du reparere nesten hva som helst.

SVENSK SKRYT: Norge er blant de beste i verden på krigsskadereparasjoner, sier Mats Andersson til instruktør Geir Lyftingsmo (t.v).
SVENSK SKRYT: Norge er blant de beste i verden på krigsskadereparasjoner, sier Mats Andersson til instruktør Geir Lyftingsmo (t.v).


– Disse satsene skal i utgangspunktet bare benyttes i krisetilfeller, forklarer kaptein Geir Lyftingsmo og viser fram en liten bag proppfull av verktøy.
Kort fortalt er en krigsskadereparasjonssats (KSR-sats) en pakke med utstyr og reservedeler som gjør det mulig for soldater å foreta enkle reparasjoner av materiell ute i felt. I Afghanistan opererer norske soldater ofte flere timer unna egne baser. Et ødelagt kjøretøy kan for eksempel få svært store konsekvenser dersom man må vente på assistanse.

MacGyver. Inne på verkstedet til Forsvarets logistikkskole (FLS) på Sessvollmoen holdes derfor to kurs i krigsskadereparasjoner for vognførere og teknikere. Blant oljesøl og verktøy trener 20 soldater på å få gamle ødelagte biler i kjørbar stand ved hjelp av utstyret i KSR-satsen. Midt i lokalet står en stor rød russebil med navnet «Hot Stuff» skrevet med store bokstaver på panseret. Tre soldater står med hodet ned i motorrommet og diskuterer ivrig.
– Det er et hull i katalysatoren som vi prøver å tette, forklarer Even (21).
Han tilhører et mentorlag som nettopp har reist til Afghanistan.
– Det er en fordel å være litt MacGyver når man driver med dette, konstaterer han og pirker i motoren med en tang.
– Kreativitet er viktig, sier Lyftingsmo.
– En colaflaske i plast kan for eksempel brukes til å lage en ny fordeler eller holde en slarkete registerreim på plass, sier han og forteller at et stykke tre kan tette store hull i dekket og at en jerrykanne etter noen få modifikasjoner vil fungere utmerket som katalysator. Det er nemlig bare fantasien setter grenser.

Reparerer alt. – På dette feltet ligger vi langt framme sammenlignet med andre Nato-land, forklarer major Kjetil Van Der Lak.
Han er hovedinstruktør ved teknisk avdeling på logistikkskolen og har vært med på ­utviklingen av de tre ulike KSR-satsene som brukes av Forsvaret. Den minste satsen får plass i en bag og brukes av vognfører for relativt enkle reparasjoner. Den neste satsen er litt mer avansert, benyttes av vedlikeholdspersonell og får plass i et par sargeskasser. Den mest omfattende satsen består av et containerbasert verksted hvor man kan produsere egne deler etter behov.  
– De to første KSR-satsene skal være ute i avdelingene tidlig 2010, lover Van Der Laak.
Alle typene er blitt grundig testet i internasjonale operasjoner i samarbeid med blant annet spesialstyrkene.  
– Målet er å lage en sats som gir ti tusen kombinasjonsmuligheter og kan reparere alt fra stridsvogner til optikk og våpen, forklarer han.

Best i verden. På kurset for teknikere deltar også to svensker. De roser de norske satsene. – Etter min mening er Norge best i verden når det gjelder å finne riktig utrusting til sine satser, sier kaptein Mats Andersson.
Han viser fram en motor som har fått en grundig overhaling med improviserte reparasjoner mens en kollega ruser motoren. For kursdeltagerne avsluttes dagen med en kjøretur i snøen. Som en forsikring om at reparasjonene er gode nok må bilene gjennom en krevende rundløype helt til de kapitulerer. Utenfor verkstedet suser tre biler rundt i slaps og gjørme.
Bilene skrangler over grove ­steiner og grå røyk siver ut av karosseriet idet varm motor møter kaldt isvann. Etter hvert stanser to av bilene for godt i den grå snøen, men en rød varebil fortsetter runde etter runde.
– Det er rene evighetsmaskinen, jo, sier en av instruktørene og er tydelig fornøyd med jobben til elevene.
– Når reparasjonene overlever denne testkjøringen, så lover det veldig godt den dagen det virkelig gjelder.

SVEIN ARSTAD sa@fofo.no
Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ

 

Hva er en krigsskadereperasjon?

■ Krigsskadereparasjon (KSR) er: Avgjørende ­reparasjoner av kritiske funksjoner utført hurtig, i stridsmiljø, i den hensikt å gjøre skadet materiell fult eller delvis operativt igjen. Reparasjonene kan være improviserte og midlertidige eller varige.
KSR kommer i tre satser:
1. linje sats. Liten bag. Inneholder lett verktøy, reservedeler, lappesaker, drivstoffslanger etc. Satsen følger vognfører. 400 satser skal være ute hos avdelingene første kvartal 2010.


2. linje sats. To sargeskasser, inndelt i skuffer. Inneholder alt materiell som trengs ved grundige reparasjoner av kjøretøy, våpen og annet materiell. Benyttes av bergingspersonell og mobile reparasjonslag. 96 satser skal være ute hos avdelingene første kvartal 2010.

3. linje sats. Containerbasert verksted. Transporteres av lastebil. Har egen strømforsyning og inneholder blant annet skjære- og sveise utstyr. Fortsatt i utviklingsstadiet.

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering