Mekker fly på nett

30.4.08

Da den gamle undervisningsmodellen i flyteknikk ble avleggs, utviklet skolesenteret på Kjevik sin egen virtuelle løsning.

INN I FREMTIDEN: Et virtuelt dataprogram har erstattet powerpoint-presentasjoner og mekking på gamle fly. Foto: KATE LØLAND/KJEVIK.
INN I FREMTIDEN: Et virtuelt dataprogram har erstattet powerpoint-presentasjoner og mekking på gamle fly. Foto: KATE LØLAND/KJEVIK.


– 60 millioner kroner ville det kostet å oppgradere den gamle undervisningsmodellen. I stedet har vi bare brukt 30 millioner for å utvikle den nye 3D-animerte løsningen, hvorav det nederlandske forsvaret betalte halvparten.
Det opplyser kaptein Egil Høy-Petersen, hovedlærer for F-16 flyteknikk ved Luftforsvarets skolesenter på Kjevik like utenfor Kristiansand.

Interaktiv læring. Den nye løsningen er et såkalt Learning Management System – eller emulator. Den er ikke fullt så virkelighetsnær som en simulator, men muliggjør interaktiv læring i flyteknikk på en helt annen måte enn de gamle modellene kunne.
– Dette er et kjempeverktøy både for meg og elevene. For mange er det nok uvant å legge fra seg lærebøkene, selv om de fortsatt er i bruk i undervisningen, forklarer instruktøren.
Han er glad for at powerpoint-presentasjoner og demonstrasjoner på gamle fly nå er en saga blott.

Elevenes premisser.
– Ved å ta i bruk virtuelle programmer i undervisningen møter vi dagens elever på deres egne premisser. Disse ungdommene er vant til å bruke datamaskiner og Internett, så derfor er de veldig åpne for å lære via en emulator. Ja, de forventer faktisk at høyteknologiske virkemidler tas i bruk, tror stabssjef ved skolesenteret, oberstløytnant Inge Hopland.
Han fortsetter:
– Tidligere var man låst til fysisk å være på Kjevik mens undervisningen pågikk. Nå kan elevene teoretisk sett sitte hvor som helst. For eksempel kan en tekniker i Afghanistan, gjennom sin datamaskin, få assistanse fra Kjevik hvis han har et problem han ikke klarer å løse selv. Dette åpner for helt nye muligheter i forbindelse med deltakelse i internasjonale operasjoner.

I forkant. Den nye teknologien har også gjort det mindre komplisert å oppdatere undervisningsmateriell. Etter hvert som nye fly og helikoptre anskaffes, er det enkelt å fornye programvaren, dermed kan man også ligge i forkant i opplæring på nytt materiell.
– I forbindelse med opplæring av flyteknikere til de nye kampflyene, vil en emulator være et naturlig hjelpemiddel, sier Høy-Petersen.
I dag brukes den til å undervise i F-16 flyteknikk. En tilsvarende undervisningsløsning for de nye NH 90-helikoptrene er for tiden ute på anbud. Til Orion-flyene utdannes det til enhver tid så få teknikere at egen emulator ikke vil være kosteffektivt.

Eksportvare? Staben ved Luftforsvarets skolesenter på Kjevik tenker stort og ser muligheter for å eksportere emulatoren. I desember var de i Miami og presenterte løsningen for Air National Guard. Det danske Forsvaret har også vist interesse for å kjøpe programvaren.
– Det er uvant for en statlig bedrift som det norske Forsvaret å tenke kommersiell eksport. Politikerne må avgjøre om det er mulig. Men det hadde vært artig å la andre land dra nytte av vår undervisningsløsning, sier Hopland.

GRO ANITA FURREVIK gaf@fofo.no

Fakta
– Det engelske firmaet Vega har utviklet emulatoren i samarbeid med Kjevik.
– Løsningen kostet 30 millioner kroner, Nederland betalte halvparten.
– Emulatoren brukes per i dag for å undervise teknikere til F-16 jagerfly. Skal også tas i bruk til nye kampfly og helikoptre.

 

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering