Radar slo ut bil

26.9.11

Bilen til en ansatt ved radarstasjonen i Vardø ble slått ut av stråling.

Dette var en moderne Volkswagen Tiguan, og noe lignende skal ha skjedd en gang tidligere i Vardø. Ifølge pressetalsmann Knut Grandhagen i INI skyldes problemene trolig radarstråling.
– Men denne bilen må ha vært svært sårbar for stråling, for andre biler har jo ikke problemer, og strålingsnivået kontrolleres jevnlig av sivile myndigheter. Reklamasjonen blir en sak mellom bileieren og Volkswagen, understreker Grandhagen.
– Elektromagnetisk stråling kan sette elektronikk ut av spill. Slik sett er moderne biler mer utsatt enn eldre. Det vil vanligvis være snakk om at det oppstår feil i datasystemene, slik at de gir feil informasjon eller stopper opp og må startes på nytt. For en moderne bil kreves da gjerne et verkstedbesøk for nullstilling eller reinstallering av programvare, forteller forsker Erik Svinsås ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Kraftig sender. Han mener sårbarheten i stor grad er avhengig av hvordan det elektriske anlegget er utformet. Avhengig av frekvens på strålingen, vil man få «innkobling» gjennom ledninger og forbindelser som virker som antenner. Jo høyere frekvens, jo kortere «antenne» skal til.
Ved kraftigere strålingsnivåer kan forsterkere gå i metning, eller man kan i ytterste konsekvens få gnistover­slag i komponenter som gir permanent skade. Kjerne­eksplosjoner er en kjent kilde til kraftige strålingsnivåer (elektromagnetisk puls, EMP). Det foregår også forskning internasjonalt på hvordan man kan benytte stråling «med vilje» til å slå ut elektronikk og for eksempel stanse kjøretøy.
– Mobiltelefonen sender også ut elektromagnetisk stråling, og det kan oppstå interferens. For eksempel kan mobilen forstyrre bilradioen, men den ødelegges jo ikke av den grunn. En stasjonær radar er blant de kraftigste senderne vi omgir oss med, derfor kontrolleres også strålenivåene, og man har soner hvor man ikke skal oppholde seg, avslutter Svinsås.

Innenfor grensene. Verken Statens strålevern eller Post- og teletilsynet ser noen grunn til å slå helsealarm i Vardø:
– Sammen med strålevernet målte vi verdiene flere steder i Vardø i 2009, også inne på stasjonen, og de lå langt under grensene som er satt med hensyn til helseeffekter. Vi må huske på at bilelektronikk kan være veldig følsom. Det at en bil blir slått ut av elektromagnetiske felt, betyr heller ikke at nivåene nødvendigvis er høye. Som en parallell til denne saken, kommer vi ofte over tilfeller hvor trådløse fjernkontroller, «baby call», værstasjoner eller garasjeportåpnere forstyrrer eller blokkerer hverandre. Det er mer sjelden at systemer blir permanent ødelagt, sier Per Eirik Heimdal, sjef for seksjon for frekvenskontroll i Post- og teletilsynet.
En liknende hendelse som den i Vardø fant sted ved aluminiumsverket i Årdal for et par år siden. Man antar at lavfrekvent stråling fra høyspentanlegget slo ut bilelektronikken.

TORBJØRN LØVLAND tl@fofo.no

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering