Robotmåleren

26.5.10

Roboten Robinca skal forhindre bomkjøp og føre til tryggere avfyring av Forsvarets våpen.

SMÅ DETALJER: Denne maskinen måler forskjeller ned til 5/1000 millimeter.
SMÅ DETALJER: Denne maskinen måler forskjeller ned til 5/1000 millimeter.

Sakte, men sikkert smyger fem millioner kroner høyteknologisk sylinderformet metall seg inn i løpet til en Leopard 2 stridsvogn. Roboten Robinca er på jobb. Elektromagnetiske stråler slynges ut fra åtte kapassative sensorer, mens et lite frontkamera dokumenterer snilegangen inn i det 120 millimeter forkrommede kanonløpet.
Informasjon blir videreformidlet, og målingsdataene blir registrert forløpende via en kabel i bakenden av roboten.
Hvor mange granater har kanonløpet skutt, og hvor mange kan den skyte før løpet må byttes?
Det er bare to av spørsmålene det høyteknologiske måleinstrumentet skal finne ut av.

REVOLUSJONERENDE: Terje Marka beskriver måleinstrumentet som verdens beste.

Revolusjonerende. I drøyt to år har Robinca (Robot inspection and calibration system) rullet sakte inn i løpene på norske våpen for å finne feil og mangler andre systemer ikke kan måle seg til. Ifølge våpenspesialist og overingeniør i Forsvarets logistikkorganisasjon, Terje Marka, er det en revolusjonerende måte å måle tilstanden på små- og storkalibret våpen.
– Dette mener jeg er verdens beste utstyr til å måle kanonrør og håndvåpen, sier Marka idet måleinstrumentet gjør sin jobb på Romerike tekniske verksted (RTV).
Håpet er at Robinca kan spille en viktig rolle når Forsvaret utvikler og kjøper våpen i framtiden.

Mikrometerpresisjon. Roboten på gummihjul er utviklet på bakgrunn av fransk teknologi og i tett samarbeid mellom Forsvarets logistikkorganisasjon (Flo) og det norske firmaet Dacon. Robinca II – som har vært under utvikling og utbedring over flere år – har en presisjon som det er vanskelig å begripe. Selv de fremste petimeterne ville nikke anerkjennende til mikrometerpresisjonen til den fjernstyrte roboten. Ved hjelp av laser og elektromagnetiske stråler kan metallmåleren undersøke størrelser ned til 5/1000 millimeter. Det franske selskapet som har bidratt med måleteknologi under byggingen av partikkelakseloratoren i Cern, står bak teknologien i Robinca.
På Romerike tekniske verksted skal det imidlertid ikke gjøres et forsøk i å gjenskape Big Bang. Likevel er det høyteknologi vi bevitner og et stort sprang fra tidligere mekaniske målinger som på langt nær ga like nøyaktige og raske målingsresultater.  
– Det har fungert veldig bra til nå, sier mekaniker Halvard Heimlund idet han trykker inn en knapp som sender den lille roboten inn i stridvognen for å undersøke skadene i røret.
Heimlund og kollega Willy Jacobsen har kontrollert og målt 20 stridsvogner for å kvalifisere dem for fase 2. Leoparden som nå er under lupen, har skutt 381 runder i Nederland før den ble transportert til Norge. Ifølge overingeniør i Flo, Terje Marka, betyr det at stridsvognene har drøyt tusen skudd igjen før røret må kasseres.
– Vanlige skader er utbrenning og avskalling av krombelegget. Med en utløpshastighet på 1500 meter i sekundet, er det begrenset hvor mange skudd en Leo 2 kan skyte, sier Marka. Han mener Robinca-målinger kan forsikre Forsvaret mot å kjøpe «katta i sekken».
– Vi vil få mye bedre mottakskontroll og oversikt på de våpnene Forsvaret kjøper ved hjelp av dette utstyret.

Kanonpresist: Halvard Heimlund (t.v.) og Willy Jacobsen ved Romerike Tekniske Verksted måler kanoner med mikrometerpresisjon.
Kanonpresist: Halvard Heimlund (t.v.) og Willy Jacobsen ved Romerike Tekniske Verksted måler kanoner med mikrometerpresisjon.

Bedrer presisjonen. Ifølge Terje Marka kan målingene gi presise data for levetid på våpen som ikke har såkalte målebrev, som blant annet viser hvor mange skudd et våpen har avfyrt. Overingeniøren mener måleinstrumentet vil bedre treffsikkerheten og sikkerheten til soldater ute i internasjonal tjeneste. Skarpskyttere vil blant annet kunne nyte godt av Robincas millimeterpresisjon ved at den kan avdekke små avvik som kan være utslagsgivende for treff eller bom. Hvis det er den minste utbuling eller avskalling, vil roboten oppdage dem. Derfor håper Marka Forsvaret vil gå til anskaffelse av flere sett i framtiden.
– Til småkaliber våpen kunne vi tenkt oss flere sett, og det er noe som trolig vil tvinge seg frem med tiden, sier han.

ØYVIND FØRLAND OLSEN ofo@fofo.no
Foto: ARNE FLAATEN

 

Mikromåleren

■ Forsvaret har tre sett Robinca-måleutstyr, ett for småkaliber- og to for storkalibervåpen. 
■ Alt fra 5,56 mm til kanonrør på 155 mm kan måles, ­avhengig av hvilke måleprober som er tilgjenglig.
■ Data og informasjon som blir innhentet, ­programmeres om til grafer og statistikk kort
tid etter ­målingen.
■ Flo har i samarbeid med det norske selskapet Dacon vært med på å utvikle Robinca til oppfylle spesifikasjonen Forsvaret har stilt. 

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering