Ser deg fra oven

27.4.09

Her får Panserbataljonens ubemannede fly luft under vingene.

TAKE-OFF: Kapteinløytnant Rolf Lund sender avgårde et ubemannet fly for å oppspore fienden.
TAKE-OFF: Kapteinløytnant Rolf Lund sender avgårde et ubemannet fly for å oppspore fienden.

– Vanligvis er vi fire mann som opererer systemet, men i et knipetak kan vi gjøre det med to, sier fenrik Håkon Eltoft.
– For å få flyet i lufta kaster man det mot vindtretningen. Deretter følger det en forhåndsbestemt rute, og når det skal lande, kutter motoren, og flyet foretar en kontrollert krasjlanding.

Styrt av GPS. Ubemannede fly (UAV) er i dag en integrert del av de fleste Nato-landenes forsvar. En UAV er et etterretningsverktøy som kommer i mange størrelser. De minste utgavene kan man holde i hånden og veier bare noen kilo, mens større typer bruker rullebaner for å komme seg i luften og kan bære missiler for å angripe bakkemål. Det norske forsvaret disponerer i dag et «lett» system – av typen Aladin. Dette består av en bærbar bakkestasjon samt fire ubemannede fly som veier i underkant av fem kilo hver.
– Aladin-systemet brukes til rekognosering for avdelinger utstyrt med pansrede kjøretøy. Ved hjelp av GPS ­
følger systemet en rute som blir plottet inn fra bakkestasjonen. Men vi har også ­kapasitet til å operere flyet manuelt og plukke ut et spesifikt punkt som skal overvåkes, forteller Anders Lie.
Han har ubemannede fly som ansvars­område ved Luft­operativt ­inspektorat.
– UAV-er gir en unik mulighet til å finne ut hvor fienden befinner seg, forteller Lie.

Vil ha flere. I dag er det bare kavaleri­eskadronen i Panserbataljonen som bruker UAV-er i Norge. Troppssjef Mats Randers har gode erfaringer med de ubemannede flyene de har brukt de siste tre årene. Han ønsker seg flere systemer.  
– Da systemet er så lite, kan det operere i fremste linje og gi kontinuerlig oppdatert informasjon til troppene på bakken. Vi kan bære med oss alt vi trenger på ryggen og ha et fly i luften ti minutter etter at vi får beskjed om det. Han har selv vært med og oppdaget «fiender» som ligger i bakhold. En gang hadde laget hans en UAV i lufta i åtte timer – bare avbrutt av skifting av batterier. Men Randers understreker at UAV-ene er ment som et supplement. De skal ikke erstatte oppklaringspatruljer fullstendig.
– Dette systemet bidrar til et høyere operasjonstempo og gjør at vi slipper å gå «blinde» inn i et område med ­
fiendtlig aktivitet, forteller han.
Det at flyet er så lite, er både en fordel og en ulempe. Det flyr rundt 300 meter over bakken og lager svært lite lyd. Samtidig er det nesten umulig å skyte ned fordi det er så lite. Dette betyr likevel at rekkevidden bare er på rundt fem kilometer, og at flyet ikke tåler mye vind.

Ligger langt etter. Med UAV-ene kan man drive næroppklaring døgnet rundt. To av flyene som Forsvaret har, er utstyrt med fire kameraer og brukes i dagslys. Men selv ikke nattemørke gjør fienden trygg for Aladins søken. De to andre flyene brukes på nattetid og er utstyrt med infrarødt kamera som kan oppdage «varme» gjenstander som soldater og stridsvogner. Bildene sendes til en liten datamaskin, og soldatene som betjener flyene, sender informasjonen videre til avdelingene.
– Vi har merket stor interesse fra andre avdelinger og opplever at mange ønsker seg en slik kapasitet, forteller Randers.
– Men i Afghanistan er vi avhengig av hjelp fra tyskerne fordi vi ikke har nok systemer selv, sier han.
Troppssjefen mener at Norge ligger langt etter på UAV-fronten.
– Det er på høy tid å anskaffe flere systemer. Det vil være et viktig bidrag i internasjonale operasjoner, sier han.
– Vi er klare for å utvide, forteller ­fenrik Håkon Eltoft og de andre UAV-operatørene på Setermoen.
– Men slik det er i dag, får vi plass til det meste av Forsvarets kompetanse på dette feltet i to feltvogner.

SVEIN ARSTAD sa@fofo.no
Foto: TORBJØRN KJOSVOLD/FMS

 

Ubemannede fly
UAV = Unmanned Aerial Vehicle
■ Aladin-flyet:
Vingespenn: 1,46 meter
Lengde: 1,53 meter
Vekt: Omlag 3 kilo
Fart: 45–90 km/t
Operasjonshøyde: 30–300 meter
Operasjonsradius: 5 kilometer
Normal flytid: 40 minutter
■ Bakkestasjon:
Vekt: 8 kilo
Radiosignaler: UHF-bånd

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering