Forsvarsforum

Sprudler som en Foss

Under andre verdenskrig utfordret Anne Margrethe selveste Gestapo - i dag kritiserer hun myndighetene og lottesystemet. «Lotten fra Hegra» (85) står fortsatt høyt på barrikadene.

Tips en venn25.3.2004 Snart 60 år har gått siden tyskernes inntog i Norge. Rundt 200 soldater nektet lenge å overgi Hegra fort til tyskerne, før de etter tre ukers innbitt kjemping måtte bukke under for Hitlers styrker. Sentralt i kampene sto den unge sykepleiersken Anne Margrethe Bang.
- Krig er noe forbannet tull, oppfunnet av menn, gnistrer venninnen til skuespillerinnen Wenche Foss.

Utspilte lotter
Etternavnet Bang er byttet ut med Strømsheim. For de fleste er hun imidlertid best kjent som «Lotten fra Hegra».
- Vi har ikke lov til å glemme 9. april! Det må være en menneskerett å ha et troverdig og sterkt forsvar. Man skulle tro at de bevilgende myndigheter ikke skjønte dette, sier hun engasjert.
- Hva synes «Lotten fra Hegra» om kvinners posisjon i Forsvaret?
- Det er liten tvil om at kvinner i Forsvaret er en absolutt nødvendighet. Men lotteordningen har etter min mening utspilt sin rolle, de har ikke lenger den samme, viktige rollen i totalforsvaret. Alle tjenestegjørende kvinner burde heller samles under paraplyen Kvinners Frivillige Beredskap - som for øvrig gjør en kjempejobb, mener landets mest kjente lotte.

Mot strømmen
Selv har hun på ingen måte glemt okkupasjonsårene.
- Dagen da tyskerne invaderte Trondheim, hadde jeg vært på fjelltur. Idet jeg kom ned til sentrum, møtte jeg omtrent hele byens befolkning på tur ut fra byen. Jeg dro ned til politistasjonen for å høre hva som egentlig foregikk, og da sa politimesteren: «Nei, bætterdø, her tror jeg det må være kjerringa mot strømmen som kommer».
- En annen episode jeg husker fra krigsdagene, oppsto da en finsk kvinne ble alvorlig skadet i en skuddveksling i nærheten av Hegra. Hvordan skulle man trøste noen som bare forstod finsk? Det eneste jeg kunne på det språket, var sangen «Mustalainen». Derfor ble det til at jeg sang de samme strofene om og om igjen. Jeg minnes sangen den dag i dag...
- Av de mindre hyggelige minnene kan jeg nevne gestapisten som forhørte meg etter at vi måtte gi tapt ved fortet. Han kalte oss nordmenn for et idiotisk folkeslag som satte oss til motverge mot de tyske soldater - for de hadde da ikke uhederlige hensikter. Jeg svarte ham at vi er et opplyst folkeslag, vi har lest «Mein Kampf», og der står det at et hvert land som ikke makter å forsvare seg, bør fratas livets rett. Men De har kanskje ikke lest den boken, spurte jeg. Og da var det bare såvidt ikke gestapisten ga meg en midt på trynet!

For lite info
Anne Margrethe Strømsheim fylte nylig 85 år. Men alderen bedrar. Et skrantende kne er den eneste skavank veteranlotten bærer på, og samfunnsengasjementet er det heller ikke noe i vegen med.
- Har dagens norske ungdom tilstrekkelig innsikt i krigens herjinger?
- Nei, det har de slett ikke. Men det er ikke deres feil! Det informeres ikke godt nok om det som en gang skjedde, og landets myndigheter må ta seg sammen. Vi har ingen garantier for at noe liknende ikke kan skje igjen. Norges olje- og energibeholdning er attraktiv i utlandet, advarer fruen.

LARS HOJEM KVAM
FOTO: BJØRN HARRY SCHØNHAUG

170 ÅR: Når «Lotten fra Hegra» trommer sammen til fest, er venninnen Wenche Foss selvskreven på gjestelista. Hvem skulle tro at disse to damene tilsammen er rundt 170 år
FORSVARSKLEM: Forsvarssjef Arne Solli var blant gratulantene da Anne Margrethe Strømsheim feiret sitt 85-årsjubileum i Akershus festnings fanesal i desember.