Stealth på vippen

27.4.09

Amerikanerne hadde det. Svenskene hadde det ikke. Forsvaret vil ha det. Men hva er egentlig stealth? Og hvordan fungerer det?

 

USYNLIG: F-35-flyet er usynlig på radar og det trenger Norge, konkluderer to offiserer i en hovedoppgave. Foto: LOCKHEED MARTIN
USYNLIG: F-35-flyet er usynlig på radar og det trenger Norge, konkluderer to offiserer i en hovedoppgave. Foto: LOCKHEED MARTIN

«Systemet skriker til meg: Missile, missile! Året er 2018 og jeg er ute på et offensivt oppdrag et sted langt øst. Den rutinemessige flygningen rett fram i stummende mørke er avbrutt av kampflyets datastemmer. Et missil er avslørt – og er på vei mot flyet. Men denne flygeren opererer et fly med stealth-egenskaper – og stiller bedre rustet for å komme helskinnet gjennom faren som nå er på vei.»

Erfarne piloter. Fremtidsscenarioet er hentet fra hovedoppgaven «Nye kampfly og egenbeskyttelse – en analyse av stealth og elektronisk krigføring» som offiserene Eskil Amdal og Jann Olav Lande laget ved Luftkrigsskolen i 2006. Altså lenge før den norske regjeringen tok valget om å satse på F-35 Lightning II – Norges kampfly fra 2015. Situasjonen kan bli en norsk jagerflygers virkelighet om noen år. Scenarioet de to majorene beskriver er ikke tatt ut av løse luften, for til sammen har de to 15 års erfaring som jagerflygere på operative skvadroner.

«Radar- og missilvarslersystemet har registrert at det er et radarguidet missil av ukjent type som er blitt avfyrt etter meg, foran på høyre side. Men jeg flyr jo et av Norges nye kampfly som er kjent for sine gode stealth-egenskaper. Dette er tydeligvis et nytt og ukjent system som har klart å detektere meg likevel.»

Banebrytende.
I oppgaven har Amdal og Lande ikke tatt utgangspunkt i en bestemt flytype som plattform for sine analyser, men erkjenner likevel at ett fly baserer seg på teknologi som ennå ikke er utprøvd i noe særlig omfang innen jagerflykonstruksjon. Lockheed Martins F-35 bruker stealth-teknologi, også kalt lavsignatur-teknologi.
– Spørsmålet er om vi i Norge har bruk for denne teknologien innenfor de bruksområder politikerne ser for seg for kampfly i fremtiden. Jeg mener ja og er veldig fornøyd med at regjeringen valgte F-35, sier Lande.
Han er i dag tilsatt ved 338-skvadronen. Amdal har sitt daglige virke som testpilot i Forsvarets logistikkorganisasjon.

«...Utstyret estimerer avstanden til det fiendtlige radarsystemet til å være 30 nautiske mil. Med en antatt hastighet på missilet på mach 5, betyr det at det kan treffe meg om 40 sekunder. Dette er den tiden utstyret om bord i flyet har til rådighet for å prøve å lure missilet til å bomme, eller å få fiendens radar til å miste track.»

Tryggere pilot.
Stealth skiller det amerikanske kampflyet F-35 Lightning II fra de andre alternativene som deltok i konkurransen om å bli Norges nye kampfly. Amdal og Lande mener en pilot har større mulighet for å gjennomføre kampflyoppdrag på en trygg måte – hvis flyet de sitter i, har stealth-egenskaper.

«Jeg forbereder den siste unnvikelsesmanøveren når det blir stille i headsettet, og indikasjonen på radarvarsleren forsvinner. Missilet ser ut til å bøye litt av og suser forbi rett bak meg utenfor rekkevidden til nærhetsbrannrøret. Utstyret gjorde jobben sin perfekt. Jeg takker ingeniører og politikere for at jeg sitter i et topp moderne jagerfly med det ypperste av teknologi som kan redde oss ut av slike situasjoner.»

Overtak. Lockheed Martins eksperter mener – ikke overraskende – at stealth er nødvendig for Norge ved valg av fly.
– Flyet skal ha egenskaper som gjør at piloten hele tiden kan ligge et hakk foran fienden. Når det gjelder erfaringer med stealth, snakker vi om dem som har fløyet med det og de som har fløyet mot det, sier testpilot Bill Gigliotti.  

GRO ANITA FURREVIK gaf@fofo.no

Nytt fly med stealth
Boeing lanserer nå et kampfly som konkurrent til JSF. Den nye stealth-aktige versjon av F-15, Silent Eagle, kan vise til prestasjoner i klasse med F-35 – men til en langt lavere pris, melder Teknisk Ukeblad. Det nye flyet har bidratt til å fyre opp under JSF-skepsisen i amerikanske medier. Silent Eagle er en ombygd F-15E Strike Eagle, som kom for 20 år siden, og er foreløpig på prototypstadiet. SE-versjonen beveger seg i retning av et femte generasjons kampfly da den også har stealthegenskaper. Boeing innrømmer at Silent Eagles stealthegenskaper bare kommer til rette i luft-til-luft-situasjoner. Det er på andre flys radar den til en viss grad vil være usynlig, mens bakkeradar ikke vil ha nevneverdige problemer med å oppdage flyet. Første flyging skal skje i starten av 2010.

Stealth
■ Stealth er en fellesbetegnelse på en rekke metoder og teknologier for å gjøre materiell minst mulig synlig på radar og for andre sensorer. Hensikten er både å gjøre det lettere å nærme seg målet samt å gjøre det lettere å unnslippe fienden.
■ Stealth-egenskaper kan for eksempel oppnås ved materialvalg, begrensning av varmeutstråling og ved at materiellet er formet slik at radarstråler ikke reflekterer direkte mot senderen.
■ Stealth-våpen ble første gang brukt under USAs invasjon av Panama i 1989. Den første konflikten med mer utstrakt brukt av stealth-teknologi var Gulfkrigen i 1991.
■ Sjøforsvarets nye missilt­orpedobåter, Skjold-klassen,
har stealth-teknologi.

Dette får F-35

■ Flykroppform og parallelle linjer
■ Bøyde luftinntak uten vindledere, skjult motor
■ Refleksjons­reduserte sømmer og skjøter
■ Stråleredu­serende radar og avionikk
■ Innvendig våpenlast
■ Innebygde antenner
■ Innvendige drivstofftanker
■ Lavsignatur­utblåsning
■ Femte generasjons design
■ Lavobservasjons­teknologi må designes inn

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering